Wijzigingen Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet: wat verandert er voor de kandidaten?

Indiening kandidatenlijst (voordrachtsakte): enkel op 15 september 2018

Kandidaten kunnen de voordrachtsakte enkel op zaterdag 15 september 2018 indienen bij de voorzitter van het hoofdbureau tussen 9 en 12 uur of tussen 13 en 16 uur.

De voorzitter ontvangt geen voordrachtsakten meer op zondag 16 september 2018.

Het is de lijsttrekker die de lijst ondertekent en indient. Hij kan een andere kandidaat aanduiden om de voordrachtsakte in zijn plaats in te dienen.

Publicatie kandidatenlijsten

Na de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten, liggen die ter inzage op het gemeentesecretariaat.

Het hoofdbureau sluit de lijsten definitief af op donderdag 20 september 2018, tenzij er beroep wordt ingediend. In dat laatste geval gebeurt de definitieve afsluiting op maandag 24 september 2018.

Lijsten

Aantal tekens:

Een lijstnaam mag bestaan uit 20 tekens. Omwille van informatica-technische redenen zijn “#”, een dubbel aanhalingsteken en meerdere spaties na elkaar niet toegelaten.

De toegelaten tekens zijn vastgelegd in een ministerieel besluit.

Gemeenschappelijk volgnummer en beschermde lijstnaam

Een politieke formatie die door tenminste drie leden in het Vlaams Parlement vertegenwoordigd is, kan een gemeenschappelijk volgnummer op gewestelijk vlak aanvragen.

De lijsten van die partijen kunnen gebruik maken van dat volgnummer en van de beschermde lijstnaam als de lijstindiener een getuigschrift kan voorleggen van de nationale voorzitter van de politieke partij (of zijn gemandateerde).

Een beschermde lijstnaam betekent dat andere lijsten die geen getuigschrift kunnen voorleggen, die lijstnaam niet mogen gebruiken.

De aanvraag om het gemeenschappelijk volgnummer te gebruiken, gebeurt in de voordrachtsakte van de kandidaten.

Gemeenschappelijke volgnummer bij kartellijsten

Een lijst waarvan de naam begint met een beschermde lijstnaam, gevolgd door een of meerdere andere tekens, mag het gemeenschappelijk volgnummer van die partij gebruiken op voorwaarde dat de lijstindiener een getuigschrift kan voorleggen van de nationale voorzitter (of zijn gemandateerde)

Voorbeeld: “ABC” is een beschermde lijstnaam. Dan mag de lijst “ABC-gemeentebelang”, “ABC.gemeentebelang” en “ABCgemeentebelang” een gemeenschappelijk volgnummer dragen.

Loting lijstnummers in de provincie: provinciaal hoofdbureau

De procedure voor de loting van de lijstnummers voor de provinciale verkiezingen vereenvoudigt.

Het provinciaal hoofdbureau trekt zelf – na de gemeenschappelijke lijstnummers op provinciaal niveau – ook de lijstnummers op het niveau van het provinciedistrict.

Het provinciedistrictshoofdbureau komt niet meer tussen.

Verkiezingsuitgaven

De sperperiode begint voortaan op 1 juli van het verkiezingsjaar.

Aan de regeling van de maximumbudgetten voor verkiezingsuitgaven of aan de beperking van de campagnemiddelen wijzigt niets.

De decretale regeling over de financiering van de verkiezingsuitgaven, de aangifte van de verkiezingsuitgaven, de herkomst van de geldmiddelen en de controle ervan is grondig herschreven. (artikelen 195 tot en met 201/1 LPKD).