logo vlaanderenkiest

Welkom op de verkiezingswebsite van het Agentschap Binnenlands Bestuur, het agentschap dat instaat voor de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen in Vlaanderen.

De volgende keer dat we de raadsleden van de gemeenteraad, provincieraad en de stadsdistrictsraden verkiezen, is 14 oktober 2018.

De voorbereiding loopt volop. In 2018 tref je hier een volledig vernieuwde website aan. Ondertussen kan je op deze website terecht voor onder meer de geldende regelgeving en de verkiezingsresultaten van 2012.

Vragen kan je nu al stellen aan info@vlaanderenkiest.be

Nieuws

  • Op 17 maart 2017 verleende de Vlaamse Regering zijn definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet dat vier decreten wijzigt die invloed hebben op de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen in 2018:

  • Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het Provinciedecreet, het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, het Digitaal Kiesdecreet en het decreet over de organisatie van Vlaamse bestuursrechtscolleges wijzigt. Het voorontwerp van decreet wordt voorgelegd aan de provincieraden.