Verkiezingen 25 mei 2014

Op 25 mei 2014 zijn er verkiezingen voor:

  • het Vlaams Parlement
  • het Federaal Parlement
  • het Europees Parlement

De FOD Binnenlandse Zaken staat in voor de organisatie van deze drie verkiezingen, inclusief de verkiezingen voor de leden van het Vlaams Parlement. Voor alle informatie over deze verkiezingen moet u zich wenden tot de FOD Binnenlandse Zaken.

http://www.verkiezingen.fgov.be

Meer info over de "Vlaamse" verkiezingen vindt u ook hier:

Op www.vlaanderenkiest.be zal u op de verkiezingsdag (enkel) de resultaten van de verkiezingen van het Vlaams Parlement kunnen vinden.

Vragen verkiezingen 2014?

Startpunt is de verkiezingswebsite van de FOD Binnenlandse Zaken.

U vindt er ook antwoorden op de meest gestelde vragen (FAQ).

Let wel: een antwoord op een vaak gestelde vraag (FAQ) is eerder nadere uitleg in klare taal over de kieswetgeving.

Voor alle algemene vragen kan u rechtstreeks contact opnemen met het callcenter van onze federale collega's:

T: 02/518.21.16 of M: callcenter.rrn@rrn.fgov.be

Volmachten en onkosten

Raden voor Verkiezingsbetwisting

Op www.vlaanderenkiest.be zal u op 25 mei 2014 enkel de resultaten van de verkiezingen van het Vlaams Parlement kunnen vinden.