BUREAU

U bent hier

Het hoofdbureau

Taak

Voor de verkiezingsdag kan een hoofdbureau verschillende taken uitoefenen zoals het aanvaarden van kandidaatstellingen en het opmaken van de lijsten.

Op 14 oktober 2012 is er voor iedere verkiezing echter slechts één hoofdbureau actief: het gemeentelijk hoofdbureau, het stadsdistrictshoofdbureau (in Antwerpen) en het provinciaal hoofdbureau.

Deze hoofdbureaus verzamelen dan voor hun verkiezing de stemmen en kondigen op de verkiezingsdag de resultaten af. Ze zijn het centrale knooppunt van deze verkiezing.

Soorten en samenstelling

  • Het stadsdistrictshoofdbureau
  • Het gemeentelijk hoofdbureau
  • Het kantonhoofdbureau
  • Het provinciedistrictshoofdbureau
  • Het provinciaal hoofdbureau

Al deze hoofdbureaus kennen dezelfde samenstelling: een voorzitter, eventueel een plaatsvervangend voorzitter, vier bijzitters, vier plaatsvervangende bijzitters en een secretaris.

Het provinciaal hoofdbureau

Het provinciaal hoofdbureau is een nieuw orgaan.
Het centraal bureau van het arrondissement wordt afgeschaft.

Het provinciaal hoofdbureau heeft als taak op de verkiezingsdag de kiesdrempel te bepalen, de apparentering uit te voeren, de zetels voor de provincieraad te verdelen en de verkozenen en hun opvolgers aan te duiden.